Strona główna
Al. Wolności 39, 66-500 Strzelce Krajeńskie
tel.: (95) 763 11 40, fax: (95) 763 72 16
e-mail: zist@praca.gov.pl
Wyszukiwarka

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Strzelce Krajeńskie, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Kreator CV

Ulubione strony

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł przez kolejne miesiące

Ankieta

Ankieta
Możliwości poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne W jaki sposób poszukuje Pan/Pani pracy?
 
 
 
 
 
Kalkulator stażu
Kalkulator wynagrodzeń
Jesteś tutaj Strona główna » Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy » Prawa i obowiązki poszukującego pracy
Logo Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Propozycja urzędu Informacje ogólne

Prawa i obowiązki poszukującego pracy


 
 
 
 

 

Prawa i obowiązki poszukującego pracy

PRAWA POSZUKUJĄCEGO PRACY:
Poszukujący pracy ma prawo do:
 • korzystania z usług rynku pracy;
 • korzystania z usług instrumentów rynku pracy;
 • korzystania z innych form pomocy określonych w ustawie;
Poszukujący pracy który:
 • jest, w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
 • jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest
w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji;
 • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach;
 • uczestniczy w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym jest mowa w przepisach o pomocy społecznej;
 • jest żołnierzem rezerwy;
 • pobiera rentę szkoleniową;
 • pobiera świadczenie szkoleniowe przyznane przez pracodawcę po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału w szkoleniu, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy;
 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem
ma prawo do:
 • udziału w realizacji indywidualnego planu działania;
 • skorzystania ze szkoleń w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia szans na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia;
 • otrzymania pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia;
 • sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych;
 • udziału w programach specjalnych;
 • udziału w przygotowaniu zawodowym dorosłych;
 
OBOWIĄZKI POSZUKUJĄCEGO PRACY:
Poszukujący pracy ma obowiązek:
 • utrzymywania kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie;
 • zgłaszać się w wyznaczonym terminie, który został ustalony między poszukującym pracy a tym urzędem;
 • podjęcia i nie przerywania indywidualnego planu działania, szkolenia, studiów podyplomowych, przygotowania zawodowego dorosłych;
 • złożenia wniosku o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez powiatowy urząd pracy
 
Wniosek o rezygnację złożony przez poszukującego pracy po skierowaniu do realizacji indywidualnego planu działania, na szkolenie, studia podyplomowe, do uczestnictwa w przygotowaniu zawodowym dorosłych oraz programie specjalnym, pozostawia się bez rozpoznania.
 
 
 
 
 
 
 
 

Podstawa prawna:
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2015r.,  poz. 149)
 
 

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 0 (ocen: 0)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Małgorzata Jaworska-Gałuszka
Utworzono: 24 stycznia 2013
Zmodyfikowano:27 lutego 2015 przez Renata Mytowska
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyright © 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy